En aquest complex hoteler es mostra com podem donar-li al complex un aire conjunt i alhora cridar l’atenció i no passar desapercebut; aquests edificis en concret estan elaborats amb dues tècniques, Lightinglass (per a il·luminar els vidres) i Graphicglass (per a gravar motius en els vidres).