En aquest render podem observar que aportant un punt distintiu en els espais amb la tècnica LightinGlass fem que la vista se’ns desviï allí, en aquest cas per a aportar-li protagonisme a la marca.