DISSENY ELEGANT I INNOVADOR DE
GRAN IMPACTE 

Descobreix totes les seves POSSIBILITATS.

GraphicGlass ens permet ressaltar lluminosament (amb qualsevol mena d’il·luminació led) qualsevol disseny gravat sobre el vidre, això s’aconsegueix per mitjà d’un procés de sorrejat amb les característiques i tècniques idònies, per a així aconseguir el major flux de llum sobre el motiu a ressaltar, sigui un logotip, un lema o uns altres.

Efecte GraphicGlass APAGATEfecte GraphicGlass ENCÈS

GRAVAT …

Treballem amb diferents intensitats de gravat, des d’un gravat amb un important relleu que pot absorbir i reflectir un gran flux de llum i que en absència d’aquesta permetrà veure el motiu gravat; fins a un gravat amb efecte Ghost, el qual es caracteritza perquè en absència de llum, el motiu és imperceptible.

VIDRES DE SEGURETAT GRAPHICGLASS

És possible sotmetre el GraphicGlass als 2 processos per a vidres de seguretat i al mateix temps pot treballar-se en qualsevol gruix partint d’un mínim de 6mm. GraphicGlass pot ser temprat o laminat per la seva cara llisa per a poder adaptar el producte a qualsevol necessitat o requisit tècnic, de muntatge o altres.

Trencament vidre temperat

Trencament vidre laminat

… El millor tracte professional és el personalitzat …

CLÍNICA ODONTOLÓGICA

… Una manera elegant i funcional de potencial la imatge corporativa …

JÚLIA PERFUMERÍA

… Crida l’atenció per la subtilesa del seu disseny i per l’impacte que genera …

ACADEMIA L'ORÉAL

… Conjunt minimalista i elegant …

ESTUDIO GMG

Aporta…

· Impacto visual.
· Tecnología e innovación.
· Creación de ambientes.
· Aplicaciones funcionales e exclusivas.
· Totalmente personalizable.
· Compatible con productos LedGlass.

Aplicacions

Retolació
Mampares
Portes
Miralls
Divisòries d’espais

Aplicacions

Murs cortina
Senyalística
Aparadors
Elements decoratius
Baranes

l

Des de LedGlass oferim DIFERENTS
ACABATS del nostre vidre GraphicGlass

l

GraphicGlass

APAGATENCÈS

l

Està buscant un element distintiu? A Ledglass els oferim la possibilitat d’aconseguir aquest element al mateix temps que usa un element constructiu com és el vidre.

GraphicGlassLux

APAGATENCÈS

l

Combinem els efectes lumínics del seu antecessor amb la semitransparència dels cristalls matisats a l’àcid per a dotar-lo d’una visió i percepció diferent, ja que ens difumina qualsevol element que tinguem al darrere.

GhostGraphicGlass

APAGATENCÈS

l

Nou acabat per a la nostra tècnica GraphicGlass que ens permet gravar el vidre de tal forma que no el podem veure a simple vista, només a través de la il·luminació. Aquest efecte visual és possible gràcies a un exhaustiu control tècnic durant el procés de gravat del vidre perquè aquest no sobrepassi els valors determinats com a visibles sense il·luminació. El resultat final és un vidre que no deixa indiferent, transparència total quan la necessitem i possibilitat de retolació / comunicació en els moments que creguem oportuns.